• Sociální coachingСоциальный тренировкаSocial coaching

  Sociální coaching

  Službu poskytuje sociální pracovník, který má za úkol zvyšovat povědomí cílové skupiny o projektu. Dále vytváří individuální plány pro každého klienta, asistuje při psaní životopisů, motivačních dopisů, nostrifikaci dokladů, kontaktování… Read more →

 • Právní poradenstvíПравовые консультацииLegal counselling

  Právní poradenství

  Službu právní poradenství poskytuje právník, který v prvé řadě zajišťuje, aby klienti při právních úkonech získali přístup ke svým právům v plném rozsahu. Dále svou asistencí pomáhá překonávat klientům negativní situace, které… Read more →

 • Rekvalifikační kurzyПереподготовчие курсыRequalification courses

  Rekvalifikační kurzy

  Klienti jsou pro tuto službu vybíráni na základě následujících kritérií: a) Potenciál zájemce: znalost jazyka, schopnosti a dovednosti, věk, délka pobytu v České republice, sociální zranitelnost… b) Současná situace na místním… Read more →

 • Pracovní místo na zkouškuРабочее место на испытательный срокJobs to try

  Pracovní místo na zkoušku

  Placená stáž skrze poskytování finanční podpory zaměstnavateli. Pracovní místo na zkoušku by mělo přirozeně následovat po absolvování rekvalifikačního kurzu, nicméně podstoupení rekvalifikace není nutností pro využití této služby. Nezbytnou podmínkou,… Read more →

 • Kurzy češtinyКурсы чешского языкаCourses of proficient Czech language

  Kurzy češtiny

  SOZE nabídne v projektovém období 20 kurzů. Jeden kurz čítá 100 vyučovacích hodin – celkově probíhá po dobu 25 týdnů s časovou dotací 4 hodiny týdně. Maximální počet studentů ve… Read more →

 • Krátkodobé ubytováníЖильё временного проживанияAccommodation in asylum house

  Krátkodobé ubytování

  Tato služba má ochránit mladé migranty, kteří se ocitli v situaci nejintenzivnější sociální potřebnosti. Sociálně vyloučeným klientům a klientům bez domova nabídne SOZE po dobu až tří měsíců možnost ubytování… Read more →

 • Repatriace do země původuРепатриация в стране происхожденияReintegration through voluntary return programme

  Repatriace do země původu

  Dobrovolný návrat do země původu se zajištěnou pomocí při reintegraci je nejlepší způsob pro odchod cizince ze státu, kde se jeho/její sociální situace stala neúnosnou. Služba by měla zajistit důstojný… Read more →

Mladí migranti v tísniМолодые иммигранты в нужде Young immigrants in need

Mladí migranti v tísni

Problematika Projekt je zacílen na mladé migranty ve věku od 17 do 25 let, kteří pobývají na území České republiky, včetně žadatelů o azyl, uprchlíků, ilegálních imigrantů a migrantů ze států EU. Tito lidé jsou často znevýhodněni při vstupu na trh práce, kde čelí překážkám v různých podobách, ať už se jedná o nedostatečnou znalost českého jazyka, nedostatečné porozumění české… Read more →