Sociální coaching

social

Službu poskytuje sociální pracovník, který má za úkol zvyšovat povědomí cílové skupiny o projektu. Dále vytváří individuální plány pro každého klienta, asistuje při psaní životopisů, motivačních dopisů, nostrifikaci dokladů, kontaktování konkrétních zaměstnavatelů atd. Hlavním cílem sociálního koučinku je podpořit klienty, aby dokázali jednat sami za sebe, naučili se samostatnosti, získali sebedůvěru a stali se postupem času dobrými kandidáty pro zaměstnání.

Sociální koučink se poskytuje během celého trvání projektu, a to každý všední den v Brně a jednou týdně v kanceláři SOZE v Olomouci. Je-li třeba, asistuje sociální pracovník také mimo kancelář, především na sociálních odborech, Odboru azylové a migrační politiky, a v dalších institucích.

.