Kurzy češtiny

VOT1d7aaf_Clankova_pravopis SOZE nabídne v projektovém období 20 kurzů. Jeden kurz čítá 100 vyučovacích hodin – celkově probíhá po dobu 25 týdnů s časovou dotací 4 hodiny týdně. Maximální počet studentů ve skupině je stanoven na 10 osob. Kurzy se zaměřují v prvé řadě na odborný profesní jazyk s ohledem na potřeby pracovní integrace. V rámci této služby se budou vyučovat také kurzy socio-kulturního minima. Kromě Brna a Olomouce, kde se vyučuje primárně, můžou být v případě zájmu ze strany klientů otevřeny kurzy také v jiných městech Moravy (Zlín, Ostrava).