Repatriace do země původu

map_europe

Dobrovolný návrat do země původu se zajištěnou pomocí při reintegraci je nejlepší způsob pro odchod cizince ze státu, kde se jeho/její sociální situace stala neúnosnou. Služba by měla zajistit důstojný návrat, včetně zajištění letenek. Pomoc při reintegraci zahrnuje asistenci při zakládání podniku či při hledání práce, rekvalifikační kurzy, pomoc při nákupu nezbytného vybavení nebo finanční příspěvek na životní náklady.

Hlavním cílem této služby je zajistit sociálně zranitelným migrantům, u kterých selhal proces integrace, možnost dobrovolného návratu a individuální asistenci při reintegraci. Pomoc při reintegraci by se měla v projektovém období týkat třiceti klientů.

S klienty jsou projednány výhody a nevýhody dobrovolného návratu a jsou informováni o výši finanční pomoci při reintegraci a o základních podmínkách služby. Projektový manažer si udělá obrázek o pracovních zkušenostech a dovednostech klienta a zjistí klientovy preference a plány ohledně budoucího zajišťování příjmů v zemi původu. Následně podrobí stanovisko klienta analýze a zváží jeho možnosti s ohledem na pracovní zkušenosti klienta a socioekonomickou situaci v zemi původu.