Rekvalifikační kurzy

rekvalifikacni-kurzy1

Klienti jsou pro tuto službu vybíráni na základě následujících kritérií:

a) Potenciál zájemce: znalost jazyka, schopnosti a dovednosti, věk, délka pobytu v České republice, sociální zranitelnost…

b) Současná situace na místním trhu práce: výhodou (ale ne nutností) je předběžný souhlas konkrétního zaměstnavatele. Nové dovednosti získané rekvalifikací by měly být uplatnitelné na konkrétním volném pracovním místě nebo alespoň vzbuzovat zájem potencionálních zaměstnavatelů.

V rámci této služby bude sjednáno a proplaceno na 50 rekvalifikačních kurzů. SOZE pokryje klientům 90 % ceny kurzu.

Nezbytnou součástí této služby je vyjednávání s poskytovateli rekvalifikačních kurzů, konzultace s klienty, hodnocení a evaluace jejich individuálních plánů sestavených sociálním pracovníkem či konzultace s klienty ohledně jejich pracovního uplatnění.

Vložit dokument kritéria pro schválení RK