Čím se zabýváme

Problematika

Projekt je zacílen na mladé migranty ve věku od 17 do 25 let, kteří pobývají na území České republiky, včetně žadatelů o azyl, uprchlíků, ilegálních imigrantů a migrantů ze států EU.

Tito lidé jsou často znevýhodněni při vstupu na trh práce, kde čelí překážkám v různých podobách, ať už se jedná o nedostatečnou znalost českého jazyka, nedostatečné porozumění české společnosti, neznalost kulturních norem a hodnot, či chybějící znalosti v oblasti právního systému a vlastních práv.

Mladí imigranti jsou obzvláště zranitelnou skupinou, protože se ve snaze zajistit dostatečný příjem snadněji stávají oběťmi kriminality, pracovního vykořisťování, obchodování s lidmi, novodobého zotročování a zadlužení, což může vést až k jejich sociálnímu vyloučení. Imigranti, kteří přicházejí z nových členských států EU ve východní Evropě jsou v poslední době obzvláště náchylnou skupinou vzhledem k pracovnímu vykořisťování. Přispělo k tomu jednak právo volného pohybu a pobytu pro rezidenty EU, jednak zpřísnění pravidel pro zaměstnání cizinců ze třetích zemí, ke kterému došlo během ekonomické krize.

Hlavní cíle projektu

Krátkodobým cílem je aktivovat cílovou skupinu a skrze služby v rámci projektu nabídnout mladým migrantům konkrétní pomoc, která by měla zabránit, aby došlo k jejich sociálnímu vyloučení nebo k účasti na tzv. šedé ekonomice. Mimoto získají někteří klienti možnost lepší kvalifikace, která jim pomůže na trhu práce. Dalším bude k dispozici v případě návratu do země původu efektivní pomoc při reintegraci.

Dlouhodobým cílem je umožnit SOZE monitorovat, shromažďovat a analyzovat problémy s legislativou, kterým migranti musí čelit. Zjištěné problémy a nedostatky se shrnou a analyzují ve výstupní zprávě (Právní analýza), která bude obsahovat popis a efektivnost konkrétních řešení, pokud právní řád nějaká stanovuje. Tato činnost napomůže v budoucnu k účinnější práci s touto cílovou skupinou, a to takovým způsobem, že umožní rozšíření získaného know-how a pomůže přitáhnout pozornost státu k chybějícím politikám nebo nedostatečné legislativě.

Časoprostorové vymezení projektu

Projekt je realizován od září 2013 do konce srpna 2015 na území celé Moravy. Jádra aktivit jsou umístěna v Brně a Olomouci, kde sídlí pobočky SOZE, nicméně sociální pracovník a právník pokrývají celé území Moravy včetně krajů Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Vysočiny. V případě dobrovolného návratu do země původu a reintegrace dochází ke spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci a mohou se zapojit migranti z celé České republiky.