Krátkodobé ubytování

ubytovani

Tato služba má ochránit mladé migranty, kteří se ocitli v situaci nejintenzivnější sociální potřebnosti. Sociálně vyloučeným klientům a klientům bez domova nabídne SOZE po dobu až tří měsíců možnost ubytování v azylovém domě. Hlavím cílem je zabránit bezdomovectví u migrantů v nejkritičtějších případech sociální zranitelnosti.

SOZE poskytne ubytování v azylovém domě po dobu maximálně tří měsíců třiceti klientům, a to během prvních 21 měsíců trvání projektu.

Vložit fotku azyláku