soze

Sociální coachingСоциальный тренировкаSocial coaching

Sociální coaching

Službu poskytuje sociální pracovník, který má za úkol zvyšovat povědomí cílové skupiny o projektu. Dále vytváří individuální plány pro každého klienta, asistuje při psaní životopisů, motivačních dopisů, nostrifikaci dokladů, kontaktování konkrétních zaměstnavatelů atd. Hlavním cílem sociálního koučinku je podpořit klienty, aby dokázali jednat sami za sebe, naučili se samostatnosti, získali sebedůvěru a stali se postupem času dobrými kandidáty pro zaměstnání…. Read more →

Právní poradenstvíПравовые консультацииLegal counselling

Právní poradenství

Službu právní poradenství poskytuje právník, který v prvé řadě zajišťuje, aby klienti při právních úkonech získali přístup ke svým právům v plném rozsahu. Dále svou asistencí pomáhá překonávat klientům negativní situace, které by jinak mohly vést až k sociálnímu vyloučení. Právní poradenství je poskytováno v kanceláři SOZE v Brně čtyřikrát týdně, v Olomouci jednou týdně. Na základě dohodnuté schůzky sjednané sociálním pracovníkem je možné zajistit právní… Read more →

Rekvalifikační kurzyПереподготовчие курсыRequalification courses

Rekvalifikační kurzy

Klienti jsou pro tuto službu vybíráni na základě následujících kritérií: a) Potenciál zájemce: znalost jazyka, schopnosti a dovednosti, věk, délka pobytu v České republice, sociální zranitelnost… b) Současná situace na místním trhu práce: výhodou (ale ne nutností) je předběžný souhlas konkrétního zaměstnavatele. Nové dovednosti získané rekvalifikací by měly být uplatnitelné na konkrétním volném pracovním místě nebo alespoň vzbuzovat zájem potencionálních zaměstnavatelů…. Read more →

Pracovní místo na zkouškuРабочее место на испытательный срокJobs to try

Pracovní místo na zkoušku

Placená stáž skrze poskytování finanční podpory zaměstnavateli. Pracovní místo na zkoušku by mělo přirozeně následovat po absolvování rekvalifikačního kurzu, nicméně podstoupení rekvalifikace není nutností pro využití této služby. Nezbytnou podmínkou, která by měla předcházet této praxi, je intenzivní spolupráce s klientem a domluva  s potencionálním zaměstnavatelem. Praxe se bude konat na pracovišti zaměstnavatele. Hlavním cílem je za použití této inovativní metody překonat… Read more →

Kurzy češtinyКурсы чешского языкаCourses of proficient Czech language

Kurzy češtiny

SOZE nabídne v projektovém období 20 kurzů. Jeden kurz čítá 100 vyučovacích hodin – celkově probíhá po dobu 25 týdnů s časovou dotací 4 hodiny týdně. Maximální počet studentů ve skupině je stanoven na 10 osob. Kurzy se zaměřují v prvé řadě na odborný profesní jazyk s ohledem na potřeby pracovní integrace. V rámci této služby se budou vyučovat také… Read more →

Krátkodobé ubytováníЖильё временного проживанияAccommodation in asylum house

Krátkodobé ubytování

Tato služba má ochránit mladé migranty, kteří se ocitli v situaci nejintenzivnější sociální potřebnosti. Sociálně vyloučeným klientům a klientům bez domova nabídne SOZE po dobu až tří měsíců možnost ubytování v azylovém domě. Hlavím cílem je zabránit bezdomovectví u migrantů v nejkritičtějších případech sociální zranitelnosti. SOZE poskytne ubytování v azylovém domě po dobu maximálně tří měsíců třiceti klientům, a to… Read more →

Repatriace do země původuРепатриация в стране происхожденияReintegration through voluntary return programme

Repatriace do země původu

Dobrovolný návrat do země původu se zajištěnou pomocí při reintegraci je nejlepší způsob pro odchod cizince ze státu, kde se jeho/její sociální situace stala neúnosnou. Služba by měla zajistit důstojný návrat, včetně zajištění letenek. Pomoc při reintegraci zahrnuje asistenci při zakládání podniku či při hledání práce, rekvalifikační kurzy, pomoc při nákupu nezbytného vybavení nebo finanční příspěvek na životní náklady. Hlavním… Read more →

Mladí migranti v tísniМолодые иммигранты в нужде Young immigrants in need

Mladí migranti v tísni

Problematika Projekt je zacílen na mladé migranty ve věku od 17 do 25 let, kteří pobývají na území České republiky, včetně žadatelů o azyl, uprchlíků, ilegálních imigrantů a migrantů ze států EU. Tito lidé jsou často znevýhodněni při vstupu na trh práce, kde čelí překážkám v různých podobách, ať už se jedná o nedostatečnou znalost českého jazyka, nedostatečné porozumění české… Read more →