Jak se domluvit se zaměstnavatelem – Tisková zpráva projektu OKRAJ „Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů žijících na území Olomouckého kraje.“

Porušování pracovně-právních standardů a špatné pracovní podmínky mohou vyústit až k nucené práci nebo pracovnímu vykořisťování. O pracovním vykořisťování cizinců se zpravidla mluví v souvislosti s pracovními agenturami a ekonomickými migranty. Nálepka levné pracovní síly však zůstává i těm cizincům, kteří jsou v České republice plně integrování, mají zde své rodiny a vytvořili si zde své zázemí.

S nevyhovujícími pracovními podmínkami se potýkají v době ekonomické krize i čeští pracovníci, přesto ohroženější skupinou stále zůstávají cizinci. Pracovní podmínky mají špatné i cizinci, kteří zde žijí trvale, mají trvalý pobyt nebo i státní občanství. Jak bylo výše naznačeno, zaměstnavatelé je často zařazují do skupiny levné pracovní síly a předpokládají tak, že budou ochotni pracovat nad rámec. Cizinci, kteří zde žijí a mají zde své rodiny, však chtějí tak jako čeští zaměstnanci skloubit práci a rodinu. Často tak naráží u zaměstnavatelů na nevhodné pracovní podmínky, které jsou odrazem jejich statutu cizince.

Příkladem může byt klientka, která se obrátila na sociální pracovníky s žádostí o pomoc při problémech v zaměstnání. Zaměstnavatel od klientky požadoval předčasné ukončení pracovní neschopnosti a nechtěl jí uvolnit na předem domluvenou řádnou dovolenou. Klientka byla v minulém roce nucena vybírat si řádnou dovolenou po hodinách v dny, kdy byl nedostatek práce a to i ve dny státních svátků. Jak tedy jednat se zaměstnavatelem, když cizinec nechce ztratit práci, ale také nechce pracovat v nevhodných podmínkách? Pro cizince je v první řadě důležité svá pracovní práva znát a dát toto zaměstnavateli asertivně najevo a to od první chvíle jednání se zaměstnavatelem. Bohužel zásah právníka často zapříčiní, byť na krátkou chvíli zlepšení pracovních podmínek, ale posléze také možné propuštění ze zaměstnání. To je důvodem proč se cizinci neobracejí na právní pomoc a pracovní vykořisťování tak v mnoha případech není odhaleno. U cizinců, kteří ještě nezískali trvalý pobyt, navíc hrozí ztrátou zaměstnání také ztráta účelu pobytu, jelikož mají pouze 60 dní na nalezení nového zaměstnání. Pro přispívá také fakt, že podle článku Ministerstva vnitra k měsíci květnu tohoto roku nebyl nikdo pravomocně odsouzen za trestný čin pracovního vykořisťování1. Cizinci také často nechtějí zaujmout radikální postoj, chtějí pouze, aby se zlepšily jejich pracovní podmínky a nebyla porušována jejich pracovní práva.

Projekt okraj se snaží pomoci cizincům zorientovat se v pracovně právní problematice a celkově zlepšit jejich postavení na trhu práce. Sociálně-profesního a právního poradenství tak využilo 85 klientů, kterým byla poskytnuta nejen podpora ve zlepšování pracovních podmínek, ale také asistence sociálních pracovníků při obtížných životních situacích, při hledání zaměstnání a právní pomoc ve věcech pobytových, občanskoprávních a obchodně právních.

Okraj se také snaží pomoci s překonáním jazykové bariéry formou bezplatných kurzů českého jazyka pro cizince. Klienti se mohou také zúčastnit kurzů socio-kulturního minima, kde s lektorem, kromě historicko-kulturních témat mohou „natrénovat“ také jednání se zaměstnavatelem. Kurz jim pomůže proniknou do systému školství, zdravotnictví apod. Tyto dva kurzy navštěvovalo celkem 28 klientů.

 

Do konce projektu tj. do 30. 4. 2012 je cílem projektového týmu pomoci stávajícím i novým klientům ve zlepšování jejich práv a postavení v oblastech jak pracovního tak i společenského uplatnění.

______________________________

1 Jak soudit pracovní vykořisťování. Dostupné z WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/jak-soudit-pracovni-vykoristovani.aspx

2 Uvedené údaje jsou za 8. monitorovací období tj. období od 1. června do 30. října

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>