Kurzy socio-kulturního minima

Nabízená aktivita je nastavena tak, aby uživatel/ka lépe porozuměl/a českému prostředí . Jeden kurz má celkovou dotaci 30 hodin, z toho 20 hodin „pasivní výuky“ v učebně a 10 hodin „aktivní výuky“ v podobě poznávání české společnosti, její kultury, historie, geografie apod. Tato aktivita zahrnuje i financování vstupu na kulturní a společenské akce, realizované v rámci „aktivní výuky“. V minulosti tak účastníci kurzů měli možnost navštívit Vlastivědné muzeum Olomouc, Klášterní Hradisko, Muzeum umění, Základní školu i Univerzitu Palackého, hrad Helfštýn aj. Seznámili se s českými zvyky o Vánocích, naučili se psát životopisy, v kině shlédli film Občanský průkaz apod.
Úspěšní absolventi (tj.ti, kteří absolvují minimálně 65% z kurzu) obdrží v závěru osvědčení o absolvování kurzu. Jízdné a vstupy na kulturní a společenské akce Vám proplatíme!

Během podzimu 2011 zahajujeme nový kurz. Zájemci se mohou hlásit na níže uvedený kontakt.

Kontakt:

Karolína Miškarová

SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Ostružnická 28, Olomouc

Email: miskarova.soze@seznam.cz

Tel: 608 915 159, 585 242 535

Komentáře nejsou povoleny.