Sociálně-profesní poradenství

Sociální pracovník hraje svojí systematickou činností významnou roli při integračním procesu. Konktétními aktivitami dané oblasti jsou: poskytování informací o trhu práce, individuální vyhledávání zaměstnání, definování využitelné kvalifikace a dovedností, asistence při psaní motivačního dopisu a CV, asistence při nostrifikaci, asistence při zahájení SVČ či podnikatelských činností, asistence při jednání s úřady apod. Sociální pracovníci se podílí svým hodnocením/doporučením na zapojení jednotlivých klientů do kurzů čj a rekvalifikačních aktivit.

S každým klientem je podepsána dohoda o účasti v projektu Okraj a souhlas se zpracováním osobních údajů. Intenzita a četnost konzultací je individuální, snažíme se však maximálně podporovat klientovu samostatnost a tím předejít sociálnímu vyloučení.

V rámci projektu Okraj vznikne metodika práce s klienty ze zemí mimo EU – komplexní systém sociální práce na území Olomouckého kraje.

Sociální pracovníci se Vám budou věnovat v konzultačních hodinách:
pondělí – čtvrtek 9:00 – 16:00
v pátek 9:00 – 12:00.
Doporučujeme si předem domluvit termín konzultace, vyhnete se tak případnému čekání nebo přeobjednání na jiný termín.

Komentáře nejsou povoleny.