Rekvalifikace

Vážení klienti, obnovili jsme finanční zdroj pro proplácení rekvalifikačních kurzů. Ti z vás, kteří jsou nezaměstnaní a nemohou se uplatnit ve svém oboru nebo pracují v nevyhovujících pracovních podmínkách, mohou této služby opět využít.

Systém proplácení rekvalifikačních kurzů má jistý postup a pravidla, která si můžete přečíst níže. Všechny proplacené kurzy musí být ukončeny do termínu ukončení projektu, tedy do 30.4.2012.

 

Profesní uplatnění vlastních schopností a dovedností je důležitým krokem integračního procesu. Uživatel/ka, za asistence sociálního pracovníka, zhodnotí své pracovní schopnosti, dovednosti a zájmy, vyjasní si svou situaci na trhu práce a zvolí si další profesní směřování případně rozšíří či doplní stávající kvalifikaci. Hrazeny jsou akreditované kurzy, které uživateli zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce.
Nejčastěji se klienti rekvalifikují v oborech: pracovník v sociálních službách, kadeřnice, kosmetička, svářeč, sanitář, administrativní pracovník, účetnictví.

Vymezující kritéria pro asistenci při výběru a proplacení rekvalifikačního kurzu:
∙ klient je ze státu mimo EU
∙ podepsání Dohody o účasti v projektu Okraj
∙ souhlas s komplexním pracovním poradenstvím, které předchází proplacení RK a následuje po ukončení RK
∙ klient společně se sociálním pracovníkem vyplní Profesní dotazník, ve kterém pravdivě uvede informace nezbytné pro další fáze profesního poradenství
∙ klient prokáže nejvyšším dosaženém vzdělání – doklad o vzdělání si nechá za asistence sociálního pracovníka nostrifikovat
∙ klient společně se sociálním pracovníkem zjistí, jaká je aktuální situace na trhu práce – poptávka v oboru, na který se chce klient rekvalifikovat
∙ vhodná motivace k výběru rekvalifikačního kurzu – rekvalifikační kurz slouží ke zlepšení možnosti najít si zaměstnání
∙ ideálně, ale ne podmínkou je příslib zaměstnání
∙ propláceny jsou pouze rekvalifikační kurzy s akreditací
∙ očekává se aktivní přístup klienta (spolupráce na řešení osobní situace, sledování nabídek práce, oslovování zaměstnavatelů apod.) – sociální pracovník je v roli asistenta

Cílem celého procesu asistence je:
∙ zlepšení postavení klienta na trhu práce a zvýšení šancí na získání zaměstnání
∙ zlepšení uplatnitelnosti vzdělání, praxe a talentu či osobnostních vlastností na trhu práce
∙ zajištění jiného zaměstnání, pokud klient pracuje v nevyhovujících pracovních podmínkách

Neproplácíme jazykové kurzy a řidičské kurzy (autoškola).
O proplacení, případně neproplacení rekvalifikačního kurzu rozhoduje projektový tým.

Komentáře nejsou povoleny.