Inovativní produkty

Přínos projektu z hlediska principu inovativnosti spočívá především ve vytvoření následujících produktů:

• PLATFORMA
Vytvoření organizačně spolupracující platformy (Krajský úřad, Komunitní plánová sociálních služeb KPSS) zaměřené na práci s imigranty na území OL kraje ve smyslu zajištění její udržitelnosti a komplexnosti i po ukončení projektu. V rámci spolupráce bude realizátorem projektu vytvořena databáze klientů, přičemž vedlejším produktem daného vztahu bude zvýšený důraz na legalitu zaměstnávání imigrantů a tak potírání šedé ekonomiky státu – výměna informací mezi jednotlivými istitucemi. Dané databáze bude využito při jednání se zaměstnavateli a ÚP. Vždy však budou v maximální míře respektována a chráněna citlivá data klientů služby. Specifikum databáze – bezbariérovost z hlediska socio-kulturního přístupu.

• METODIKA PRÁCE S KLIENTY
Vznik a propracování komplexního systému práce s klienty mimo země EU (bude vytvořena metodika práce s klienty – komplexní systémy práce s klienty na území Olomouckého kraje). Vytvoření uceleného a vzájemně se překrývajícího systému na čtyřech pilířích: poradenství, kurzy čj, integrační kurzy, rekvalifikační kurzy. Využívání jednotné metodiky a vznik nezbytných podkladů k naplnění daných cílů (dohoda o vstupu do projektu, složka klienta atd.).

• METODIKA PILOTNÍCH KURZŮ SOCIO-KULTURNÍHO MINIMA
Pilotní odzkoušení kurzu Socio-kulturního minima v rámci integračních aktivit na území Olomouckého kraje (vznikne metodika pilotních kurzů Socio-kulturního minima). Specifikum kurzu – propojení pasivní části výuky v učebně a přímé aktivní výuky v kontextu společnosti – návštěva pamětihodností atd. Tematické propojení výuky s výukou ČJ tak, aby byly oba kurzu co nejefektivnější. Výstupy aktivity, spolu s příklady dobré praxe a metodikou budou uvedeny v rámci odborné publikace, která vznikne na závěr projektu.

Komentáře nejsou povoleny.