Kurzy češtiny

Kontakt: Karolína Miškarová
Email: miskarova.soze@seznam.cz
Tel.: 608 915 159, 585 242 535


Zvládnutí jazyka majoritní společnosti je pro integraci imigrantů klíčové. V průběhu projektu Okraj je realizováno 12 kurzů po 200 vyučovacích hodinách na úrovni jazykových dovedností A1 – B2. Cílem je, dle zájmu frekventantů, pokrytí co největšího území Olomouckého kraje. Při výuce je kladen maximální důraz na praktickou podobu poskytované výuky s praktickými ukázkami – výukou mimo učebnu a výukou reálií státu. Kurzy vyučují zkušení lektoři na základě učebnic vytvořených speciálně pro výuku cizinců. Uživatelé mají na konci každého kurzu možnost vykonání cvičné zkoušky a případně obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou pro získání osvědčení úspěšného absolventa je minimálně 65% účast v rámci celého kurzu (200 hodin).
Obvykle probíká kurz dvakrát týdně. Při dostatečném zájmu je ale možné otevřít intenzivní kurz.

Komentáře nejsou povoleny.