Propagační akce

 

Propagace v rámci Konference „Interkulturní dialog“ Role médií v integraci cizinců a Romů

Dne 9. 6.2011 proběhla konference na téma „Mezikulturní dialog – Role médií v integraci cizinců a Romů“, kterou zaštítil Krajský úřad Olomouckého kraje v rámci realizovaného individuálního projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“. Na konferenci, zaměřenou na obraz cizinců a Romů v médiích, byli pozváni jak novináři, tak zástupci neziskových organizací i samotní zástupci z řad cizinců a Romů. Cílem konference bylo zmapovat pozitivní i negativní roli, kterou hrají média v procesu integrace cizinců a Romů do majoritní společnosti.  Projekt Okraj byl na této konferenci prezentován prostřednictvím propagačních letáků.

 

Prezentace na školách

V měsíci březnu 2011 proběhly tři workshopy se studenty pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Workshopy a prezentace projektu Okraj byly zrealizovány pro studenty sociálně zaměřených oborů v rámci předmětu Multikulturní výchova a Sociální práce. Při prezentaci studentům oboru Sociální práce bylo cílem upozornit a poukázat na potenciál služeb jako preventivních opatření rizikového chování, se studenty předmětu Multikulturní výchova byla probírána tématika cizinců žijících v České Republice. Detailněji se pak studenti spolu se sociálními pracovníky olomoucké pobočky SOZE dotkly oblasti sociální integrace imigrantů a bariéry, jež jim stěžují začlenění do majoritní společnosti. Studenti se díky interaktivnímu vedení přednášek aktivně zapojili do diskuze.

 

Prezentace na úřadu práce v Olomouci pro vietnamskou komunitu

Vzhledem k tomu, že mnoho cizinců je v současné ekonomicky nepříznivé době registrováno na úřadech práce pokračují pracovníci SOZE v prezentacích projektu OKRAJ určených právě uchazečům o zaměstnání registrovaným  na ÚP. V Březnu proběhla další z těchto prezentací tentokrát určena vietnamské skupině uchazečů. Projekt OKRAJ poskytuje sociálně-profesní poradenství, v rámci kterého sociální pracovnice asistují klientům při orientaci na trhu práce, vyhledávají konkrétní pracovní místa a při vypracovávání životopisů. Služba odborného právního poradenství pak může pomoci klientům v případech pracovního vykořisťování nebo může seznámit klienty s jejich zaměstnaneckými právy. Cizinci vietnamského původu mají většinou větší jazykovou bariéru, proto byl při prezentaci služeb kladen důraz na kurzy českého jazyka pro cizince. Informace byly pro uchazeče podávány ve vietnamském jazyce.

 

Známe se?

V sobotu 25. září proběhla kulturní akce Známe se – Setkání s tradicemi,obyčeji a lidmi z Ukrajiny,Ruska a Běloruska. V rámci kulturního odpoledne se uskutečnila prostřednictvím projektu OKRAJ  přednáška o životě v Magadanu a ve spolupráci s VOŠ Caritas také prezentace studentských praxí ze Zakarpatské Ukrajiny. V průběhu odpoledne se konala živá vystoupení ruské, ukrajinské a běloruské hudby a návštěvníci měli možnost ochutnat tradiční pokrmy. Pro děti byly připraveny volnočasové aktivity.

Prezentace projektu OKRAJ na úřadech práceV úterý 23. listopadu se uskutečnila prezentace projektu OKRAJ na úřadu práce v Olomouci. Prezentace se zúčastnili cizinci registrovaní na úřadu práce, kteří byli prostřednictvím tohoto setkání informováni o poskytovaných službách.

Další prezentace projektu  se uskuteční na úřadu práce v Šumperku a to 15.prosince.

Mezinárodní den uprchlíků dne 20.6.2010

Při příležitosti mezinárodního dne uprchlíků uspořádala olomoucká pobočka SOZE akci pro veřejnost, která se konala v prostranství Bezručových Sadů v Olomouci. Návštěvníci měli možnost seznámit se jak s projektem Okraj a jeho službami, tak s problematikou uprchlictví, na kterou se projekt mimo jiné také zaměřuje. Byl připraven další program pro malé i velké ve formě představení Divadla „My“, bubenického workshopu pod vedením Pavla Nowaka, ochutnávky tradičních jídel, pro děti byly připraveny různé hry a aktivity.

Komentáře nejsou povoleny.