Právní poradenství

Právní poradenství spolu se sociálně-profesním poradenstvím tvoří jeden celek. Právo je přítomno v každém úkonu lidské činnosti. Tato služba je především vyplněna těmito aktivitami:
• občansko právní poradenství,
• profesně právní poradenství,
• sociálně právní,
• komunikace s orgány státní správy ČR,
• mediatorská pozice při řešení konfliktů (zaměstnanec vs. zaměstnavatel) atd.

Obecným cílem této aktivity je řešení nežádoucích situací legální cestou a tak přímá podpora zdravé integrace bez vlivu nežádoucích jevů v podobě nátlaku ilegálních skupin apod. Zaměření se na vztah zaměstnavatel vs. zaměstnanec – imigrant se všemi možnými problémy, které se mohou objevit.
V rámci právního poradenství klienti mohou být informováni rovněž o změnách v právním řádu České republiky a evropském právu.

V současné době je pro klienty významná zejména poměrně rozsáhlá změna zákona o pobytu cizinců provedená zákonem č. 427/2010 Sb., účinného částečně od 1.1.2011 a co se týče ustanovení týkající se biometrických průkazů od 1.5.2011. Nejdůležitější změny se týkají následujících oblastí:
• omezení značné části rozhodovacích pravomocí Policie České republiky ve prospěch Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky,
• krátkodobých víz,
• dlouhodobých víz, povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu,
• zavedení tzv. modrých karet,
• správního vyhoštění a zajištění
• dokladu o zajištění ubytování, dokladu o cestovním zdravotním pojištění a prokázání zajištění prostředků k pobytu
• Zavedení průkazů o povolení k pobytu s biometrickými údaji (s účinností od května 2011)

Velká část dotazů klientů se týká otázky, zda mají povinnost si v průběhu měsíce května zařídit vydání Průkazu o povolení k pobytu obsahující nosič dat s biometrickými údaji. Tuto povinnost cizinec nemá, k vydání průkazu dochází až při prodlužování povolení k dlouhodobého pobytu, popř. udělení povolení k dlouhodobému pobytu či při skončení platnosti povolení k trvalému pobytu.
Více informací (nejen) k uvedené novele lze najít na webových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-podminky-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

Komentáře nejsou povoleny.