Občané bez hranic

„Občané bez hranic“ je projekt financovaný Evropskou komisí. Je realizován v pěti zemích skrze evropské partnerství složené z 6 partnerských organizací:

  • SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty (Česká republika)
  • FASTI – Federation des Associations de Solidarité avec les Travailleur/euse–s Immigre/e/s (Francie)
  • GVC – Gruppo di Volontariato Civile
  • TRC – Teleradio City (Itálie)
  • ACC – Asociaciòn Consorcio de Cooperaciòn and Andaira (Španělsko)
  •  APEL (Rumunsko)

Hlavním cílem projektu je šířit povědomí a rozvíjet znalosti o pravidlech EU týkajících se svobody pohybu a práva pobytu pro občany EU, jež posilují implementaci práv EU v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29.dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

Cílová skupina projektu je složená z mnoha subjektů: nejenom z pracovníků jednajících přímo s dotčenými občany EU, právních odborníků, členů profesních sdružení a odborů, ale i ze subjektů angažovaných ve tvorbě integračních strategií a správních orgánů obecně. V neposlední řadě i z občanů EU samotných, kteří často neví na koho se s dotazy obracet, neznají svá práva a nemají přesné informace při stěhování do jiné země EU.