provanis-upload-a-job-banner-4

Studie ke stažení

Studie a materiály k problematice

Dopad práva EU na sociální zabezpečení migrujících osob   Kdo je rodinným příslušníkem občana Evropské unie 

Práva svobody pohybu a pobytu dle směrnice EP a Rady 2004/38/ES a jejich meze zjištěné v rámci výzkumu projektu „Občané bez hranic“
 
Volný pohyb a pobyt osob na území EU   
 
Vyhoštění rodinných příslušníků občanů EU  

Studie: Občané bez hranic -  Svoboda pohybu a usazování v Evropské unii, výzva pro evropské občanství


Informace ke studii
zde

 
Study: Citizens Without Borders – Free movement and residence in the European Union a challenge far European citizenship
More information: here
 

Otázky

Melting Pot FAQ